El disseny d’un sistema d’audiòfons implica tres disciplines de ciències aplicades: electroquímica, enginyeria elèctrica i enginyeria d’àudio. Aquest article tracta la interfície entre els dos primers. Les bateries són components essencialment no lineals. El rendiment òptim només s’aconsegueix quan els requisits elèctrics de l’audiòfon s’adapten a la tensió, la capacitat de velocitat i la impedància de la bateria. Després d’anys d’optimització, la moderna cèl·lula de botó «675» s’ha guanyat l’acceptabilitat universal i ara s’utilitza a la majoria d’audiòfons «darrere de l’orella». Quan es necessita més energia, normalment s’especifica la cel·la “penlight” LR6 més gran i menys especialitzada. Un voltatge més alt pot conduir a una millor eficiència del circuit i hi ha certa pressió per introduir un producte basat en liti de 3 V. El liti hauria de donar una densitat d’energia superior, però encara queden problemes per resoldre. Al final, és molt possible que el mercat es conformi amb una cèl·lula metall-aire de baixa tensió de llarga vida ecològicament acceptable. Si és així, el recent sistema zinc-aire pot tenir un futur i podria tenir èxit tant a les cèl·lules alcalines com a “penlight” de mercuri.

Resultats de la cerca 18

Mostra la barra lateral